Du leser nå
Gud kan bruke alle

Gud kan bruke alle

Av og til er det enkelt å tenke at kristenlivet kun omhandler kirken og kirkens aktiviteter. Det er imidlertid viktig for meg å tenke at kristenlivet er selve livet mitt. Vi har et stort kall i hverdagen, og vi har en Gud som er interessert i få være med i alle sidene av livet vårt. Han utrustet oss rikt med ulike talenter og lidenskaper.

Hvor går reisen?

Et bilde på det kan være at vi alle fikk en koffert hver da vi la ut på vår reise her på jorda. Innholdet i kofferten sier noe om hvor vi skal: Skal vi reise kort eller over lengre tid? På storbyferie eller badeferie?
Kofferten kan symbolisere våre talenter og lidenskaper. Talentene våre forteller oss hva vi er gode på. Lidenskapene våre forteller oss hva vi er opptatt av. Det hjertet ditt banker hardt for, banker litt ekstra for en grunn. Så la meg spørre deg: Hva finnes i din koffert? Hva er dine talenter og lidenskaper? Vet du hvor din reise går?

De minste og svakeste

Det Gud la ned i oss har vi alle ansvar for å forvalte.
Tenk om vi alle valgte å finne talentene våre, for så å utvikle dem. I samspill med det vi er lidenskapelig opptatt av ville vi skape en enorm effekt. Evangeliet ville nådd mye lenger. Å kjenne at man er på rett sted til rett tid, – og dermed er midt i Guds plan, gir en enorm fred.
Akkurat nå er min reise i Bergen rådhus. Fra å være sykepleier på Haraldsplass diakonale sykehus ble jeg i oktober 2015 utnevnt som byråd for helse og omsorg i Bergen. Mitt hjerte banker for de svakeste og de minste i samfunnet. Jeg har ansvar for de eldre hjemme og på sykehjemmene, barnas helse og alle utviklingshemmede, for å nevne noe.

Åpen himmel

På Haraldsplass jobbet jeg menneske til menneske og ga direkte helsehjelp. Nå jobber jeg med de store hovedlinjene for helse- og omsorgssektoren i Bergen kommune, for å hjelpe de som trenger det mest. Vårt arbeid og våre arbeidssteder kan variere i vår reise her på jorda, men Gud kan bruke oss på alle steder og til alle tider.
Ikke bare i kirken, men også på jobb eller på treningssenteret, er himmelen åpen, og vi får være koblet på han som legger alle brikkene i puslespillet. Min erfaring er at det lønner seg å løfte blikket og fokusere på Gud, slik at vi ser i hvilken retning vi skal gå.

REBEKKA LJOSLAND er utdannet sykepleier og jobbet på Haraldsplass diakonale sykehus frem til hun ble utnevnt som byråd for helse og omsorg i Bergen i oktober 2015. Rebekka går i Pinsekirken Tabernaklet og er gift med Tor Andre Ljosland. Bildet til venstre av Marie (96) og Rebekka Ljosland, er tatt på et av Rebekkas mange besøk på sykehjemmene i Bergen.
Foto: Øyvind Ganesh / Kristine Banggren / Shutterstock

Bla til toppen