Du leser nå
Den Hellige Ånd har kommet

Den Hellige Ånd har kommet

I Norge feirer vi en rekke høytider gjennom året som er knyttet til vår kristne trosarv. En av dem er pinse. Tok vi en kartlegging av hvor mange som vet hvorfor vi feirer denne høytiden, ville nok en høy prosentandel være ganske blanke hvis de ble bedt om å svare på dette. Pinse kommer av det greske ordet ”pentekoste”, som betyr femtiende. Pinse feires femti dager etter at Jesus sto opp fra de døde, og første pinsedag i vår kalender feires alltid den syvende søndagen etter første påskedag.

Livsforvandlende møte

Vi leser aller først om pinsefeiringen i Det gamle testamentet. Den var en av jødenes store høytider og begynte som en takkefest for kornhøsten. Den ble kalt ”shavuot” og ble feiret femti dager etter pesach (påske). Etter hvert ble denne feiringen også knyttet til mottakelsen av Lovens tavler, som ble gitt på Sinai-fjellet femti dager etter Israelsfolkets utgang av Egypt. Etter at Jesus ble korsfestet, døde, ble begravet, og sto opp igjen på den tredje dagen, slik Skriftene hadde sagt, og Jesus selv hadde forutsagt, opplevde de første kristne et livsforvandlende møte med Gud.

Til jordens ende

Jesus hadde vært iblant dem i femti dager etter at han hadde stått opp igjen fra de døde, og han hadde undervist dem om Guds rike. Så ble han tatt opp til himmelen mens de sto og så på. (Dette feirer vi også med en rød dag i kalenderen: Kristi Himmelfartsdag.) Han hadde gitt dem en viktig beskjed før han ble tatt opp: Dere skal bli i byen og vente på det som min Far har lovet, det som dere har hørt av meg. For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager bli døpt med Den Hellige Ånd (1). Dette var litt av et løfte til disiplene. De visste at Den Hellige Ånd var over Jesus. Nå sa han at de også skulle få kraft i det Den Hellige Ånd kom over dem, og at de skulle være hans vitner i Jerusalem, Judea, Samaria og like til jordens ende (2)!

Stormvind i huset

Omkring hundre og tjue mennesker var samlet og ventet på at det han hadde lovet, skulle skje. Og da pinsen kom, som de feiret hvert år, da skjedde det! Det som så ut som flammende ildtunger (3) viste seg for dem, og de delte seg og satte seg på hodet til hver og en av dem. Da dette skjedde, ble de alle fylt av Den Hellige Ånd, og da begynte de å tale i helt nye språk ettersom Den Hellige Ånd ga dem ord. Plutselig, da dette skjedde, kom det en voldsom lyd fra himmelen som lignet lyden av en kraftig stormvind, og den fylte hele huset de var i. Hele byen hørte lyden, og en stor folkemengde stimlet sammen for å se hva det var.

Guds Ånd over alle

Den store pinsefeiringen hadde samlet jøder fra hele verden i Jerusalem, og da de nå kom sammen og hørte disiplene tale alle disse nye språkene, hørte de dem tale om Guds storverk på sitt eget morsmål! Dette var jo helt umulig. De visste at de som talte, ikke kunne alle disse ulike språkene. Noen begynte å gjøre narr av alt sammen og sa at de helt sikkert bare var fulle. Men da tok Peter ordet og sa at de måtte jo skjønne at de ikke var fulle så tidlig på morgenen. Så begynte han å forklare at det som skjedde, var forutsagt av profeten Joel: I de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg utøser min Ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal profetere, de unge skal se syn, og de gamle skal drømme drømmer.

Løftet oppfylt

Peter fortsatte med å forklare alle at deres stamfar David hadde visst at Gud skulle sette en fra hans ætt på hans trone. David hadde sett inn i fremtiden og talt ut at Messias skulle stå opp fra de døde. Det var han som ikke skulle bli værende i dødsriket, og det var hans kropp som ikke skulle se forråtnelse. Peter talte med stor frimodighet, full av Den Hellige Ånd: Denne Jesus har Gud reist opp, det er vi alle vitner om. Han ble opphøyd til Guds høyre hånd og mottok fra sin Far Den Hellige Ånd, som var lovet oss, og den har han nå øst ut, slik dere ser og hører.

Gave til alle

Alle de som sto og hørte på dette, ble dypt berørt, og ordene stakk dem i hjertet. De spurte Peter og de andre hva de skulle gjøre, og Peter svarte at de skulle vende om og la seg døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dem, så de kunne få tilgivelse for syndene og motta Den Hellige Ånds gave, de også.

Tre tusen frelst

Dette var litt av en pinsedag! Dette er pinsen som står merket av i vår kalender. Vi feirer Den Hellige Ånd. Vi feirer at Den Hellige Ånd ble utøst etter at Jesus hadde fullført forsoningsverket og satt seg ved Guds høyre hånd i himmelen. Vi feirer at Guds menighet ble fylt av Den Hellige Ånd, og at Guds kraft kom over de troende. Den dagen Moses kom ned fra fjellet, og Lovens tavler ble gitt, døde omkring tre tusen mennesker (4). Den dagen Peter sto fram og talte, fylt av Den Hellige Ånd, denne første pinsedagen i den nytestamentlige menighetens tidsregning, tok omkring tre tusen imot budskapet og ble frelst og døpt. Siden har det bare fortsatt og fortsatt.

Av nåde og kjærlighet

Overalt der evangeliet om riket og det store frelsesverket som Jesus Kristus har fullført for hvert enkelt menneske, blir forkynt, kommer folk til tro. De som kommer til tro, blir født på nytt åndelig sett og får del i Den Hellige Ånds gave som nye skapninger (5), renset i Jesu blod. Gjennom dette blir den troende, som Guds Ord sier, et tempel for Den Hellige Ånd (6). Jesus sa jo at de kunne rive tempelet i Jerusalem, men at han skulle reise det på tre dager (7). Det er dette nye tempelet han snakker om: Guds Ånd tar bolig i den som tror! Dette er noe som skjer av bare nåde og Guds kjærlighet. Vi som ikke kjente Gud, som hadde vendt oss bort fra Gud, som var syndere, vi får ta imot troen på Jesus og dermed alt han har gjort. Vi blir frelst og får oppleve at Den Hellige Ånd kommer til oss og blir hos oss!

Den samme Ånd

Dette løftet gjelder alle mennesker. Gud gjør ikke forskjell på folk (8). Han inkluderer hver den som vil. Den Hellige Ånds nærvær forandrer alt. Han hjelper oss når vi studerer Guds Ord og leser Bibelen. Han gir oss råd og styrker oss, han er med oss i våre avgjørelser og vandrer med oss i vårt daglige liv. Han formidler kraft som helbreder når vi ber for syke i Jesu navn, han driver bort mørkets krefter og gir frihet for den som er fanget. Jesus sa: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne for fanger at de skal få frihet (9). Den samme Hellige Ånd er over oss i dag.

En kilde i oss

Jesus sa at det skulle renne strømmer av levende vann fra alle som, ved troen på ham, har tatt imot Den Hellige Ånd. Den som tørster, skal komme til meg og drikke (10), og den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste, sa Jesus (11). Dette vannet er Den Hellige Ånd. Vi behøver ikke tørste mer, for hans nærvær blir i oss som en kilde med vann som veller fram, det er alltid mer å få, kilden går aldri tom.

Utruster menigheten

Den Hellige Ånd er talsmannen, sier Jesus. Han veileder oss til hele sannheten. Han minner oss om alt Jesus har talt til oss (12). Han står med oss og gir oss ord i rett tid. Han taler om det som skal komme, og forbereder oss innfor fremtiden. Han overbeviser verden om synd, rettferdighet og dom (13). Han utruster Guds menighet med nådegaver som forløser Guds overnaturlige visdom og mirakuløse kraft.

Hold ilden levende

De første kristne sa: Den Hellige Ånd og vi har besluttet … (14). Der denne ordningen opprettholdes, blir det liv og virksomhet ved Den Hellige Ånd. Den Hellige Ånd er sendt for å lede oss og veilede oss. Vi må ikke gjøre Den Hellige Ånd sorg (15) eller slukke Den Hellige Ånd (16), sier Guds Ord. Den Hellige Ånd sammenlignes med en ild som brenner. Denne ilden må holdes brennende i hjertet vårt – den må ikke slokne. Vi må gi Den Hellige Ånd rom.

Fortsatt tjeneste

Det står om Jesus at han ble salvet av Gud med Den Hellige Ånd og kraft, at han gikk omkring overalt og gjorde vel og helbredet alle dem som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham (17). På pinsedag kom altså denne salvelsen av Den Hellige Ånd og kraft over Guds menighet. De første kristne fikk oppleve Den Hellige Ånds gjerninger, og Guds Ord beskriver resultatene. De kunne ikke ha utrettet noen av de miraklene vi leser om i Apostlenes gjerninger, uten Den Hellige Ånd. Det Jesus hadde sagt, gikk i oppfyllelse. De fikk kraft ved at Den Hellige Ånd kom over dem, og de fikk oppleve de samme gjerningene som Jesus gjorde (18). Mennesker som var lamme, ble reist opp og fikk kraft til å gå (19), og døde ble vakt til live igjen (20)! Jesu tjeneste fortsatte gjennom dem. Den samme Hellige Ånd som var over Jesus, var over dem.

Den samme Hellige Ånd er over Guds menighet i dag. Den Hellige Ånd har kommet, og når han er med oss, flytter høytiden ut av kalenderen, og vi kan feire pinse hver dag!
1: Apostlenes gjerninger 1:3-5
2: Apostlenes gjerninger 1:8
3: Apostlenes gjerninger 2:1-41
4: 2. Mosebok 32
5: 2. Korinterbrev 5:17
6: 1. Korinterbrev 3:16
7: Johannes 2:19
8: Romerbrevet 2:11
9: Lukas 4:18
10: Johannes 7:37-39
11: Johannes 4:13-14
12: Johannes 14:26
13: Johannes 16:8
14: Apostlenes gjerninger 15:28
15: Efeserbrevet 4:30
16: 1. Tessalonikerbrev 5:19
17: Apostlenes gjerninger 10:38
18: Johannes 14:12
19: Apostlenes gjerninger 3:1-8
20: Apostlenes gjerninger 9:39-41

av Anne Christiansen

Bla til toppen