Du leser nå
Tips til motbakkene

Tips til motbakkene

Har du noen gang følt deg for svak til å møte dagen?

Det kan oppleves veldig ydmykende å komme til kort. Følelsen av å rett og slett ikke få til det vi egentlig vil.

Det er nok av utfordringer vi kan møte i livet. Kanskje du har møtt skuffelser, sorg eller sykdom? Eller kanskje er det dine egne tanker, om at du burde prestere bedre, at du ikke har gjort nok eller prøvd hardt nok, som trykker deg ned? Du skulle gjerne klart alt, ikke sant? Det kan være veldig vondt når du skuffer andre, men også når du skuffer deg selv. Du vil jo være en som gjennomfører, og gjerne med glans!

Men visste du at din svakhet er noe Gud kan bruke for å vise sin styrke? Ja, at når du er svak, da kan det være nøkkelen til å bli sterk på en ny måte?

Ingen vits i å streve

Når vi synes at vi får til alt, blir vi gjerne stolte over oss selv. Gode karakterer, mange venner, en sunn kropp – all grunn til å skryte av egen innsats. Det er vel ofte det folk forteller oss, nemlig at vi må kjempe oss frem her i livet og jobbe hardt for å bli noe.

Bibelen forteller oss derimot at vi er mer verdt enn det vi presterer. Jesus sier at vi kan komme til ham – akkurat som vi er – og hvile. Det er ikke fordi Gud ikke vil at vi skal lykkes i livet. Nei, tvert imot! Gud ønsker at vi skal lykkes, og han vet hva som er det aller beste for oss – og det er ikke å streve for å bli noe vi ikke er.

I Bibelen kan vi lese om mange ufullkomne mennesker som ble sterkt brukt av Gud. David, som har skrevet mesteparten av Salmenes bok, er et godt eksempel på det. Han kjente på mye tvil, smerte og håpløshet. Og noe av det vi kanskje reagerer mest på med David, er at han var utro med ei som het Batseba. Og ikke nok med det! Etterpå sørget han for å få mannen til Batseba drept!

Likevel kan vi se at så mye av Gud blir åpenbart gjennom livet hans. Da David beskrev sin smerte og tvil, fikk han oppleve Guds omsorg trofasthet. Den nåden som Gud møtte ham med, er et sterkt eksempel på Guds kjærlighet, som dekker over alle synder. Tenk så stort at vi kan få bruke livet vårt på å vise hvor stor Gud er, i stedet for å vise hvor flinke vi selv er.

Den verdifulle ufullkommenheten

Paulus møtte på en rekke utfordringer selv etter at han ble kristen. Han ble både forfulgt og mishandlet. Gud viste Paulus at han ikke trengte å streve mer alene fordi Gud var med ham, og ga han styrke når han trengte det. Paulus skriver i sitt andre brev til korinterne at han er sterk når han er svak: «Derfor vil jeg helst rose meg av min svakhet, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg.»

Sannheten er nemlig at når vi gir vår svakhet til Gud, lar vi ham få komme med all sin kraft inn i livet vårt.

Med Gud kan vi noen ganger oppleve at ting blir snudd på hodet. I stedet for at vi skal få til alt på egenhånd, sier Gud at han skal stå sammen med oss. Og når vi prøver å gjøre alt perfekt, sier Gud at han ikke vil at vi skjuler det ufullkomne for ham. For Gud er svakheten, smerten og ufullkommenheten vår verdifull. For når du innser at du ikke klarer alt, kan du slippe til Gud. Han er den eneste som er fullkommen. Når du inviterer ham til å hjelpe deg, blir dagene så uendelig mye bedre enn om du skulle stått alene!

Når du opplever at livet er vanskelig, og kanskje også urettferdig, kan du huske på at Gud sier dette: «Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakheten» (Paulus’ 2. brev til Korinterne 12, 9).

«For når jeg er svak, da er jeg sterk» (2. brev til Korinterne 12:10)

Bla til toppen