Du leser nå
Grunnstener for generasjoner

Grunnstener for generasjoner

Vi er på vei inn i en verden som vi ikke kan leve i. Jeg kan ikke få understreket nok hvor alvorlig dette er.

Uttalelsen over kommer fra en tidligere Google-ingeniør som slår alarm overfor en farlig nettavhengighet skapt av IT-gigantene som tjener store penger på folks nye nettvaner.

Bildene av småbarn med smarttelefoner og nettbrett, mødre som stirrer inn i mobiltelefonen i stedet for å møte blikket til barnet, vårt økende behov for stadig å sjekke mobiltelefonen, statistikk om mobilbruk i befolkningen, alt peker i retning av at dette bør få vår oppmerksomhet. Den digitale utviklingen er enorm, og ofte positiv, men ute av kontroll er det ingen av oss som aner hvilke konsekvenser den kan få. Den samme mannen som slår alarm om nettavhengighet har startet et prosjekt kalt «Time Well Spent» som skal gi opplysning og fremme bevissthet rundt tidsbruk og nettvaner.

Hva er «time well spent», på norsk; «godt anvendt tid», for en troende? Hvordan lever du og jeg midt oppe i denne rivende utviklingen? Har vi kontroll? Gjør vi egne valg, eller flyter vi bare med i strømmen? Hvordan ser våre daglige rutiner og vaner ut? Hvor sterkt er vårt forhold til Guds Ord i møte med denne flommen av tidstyver? Hvordan lærer vi den generasjon, som akkurat nå vokser opp i våre hjem, «veien de skal gå» i dag og for framtiden?

Våk og be, sier Guds Ord. Om noen skulle være bevisste og årvåkne overfor den digitale malstrømmen så er det den troende! Vi må våke og nekte tidstyver å stjele vekk grunnpilarene i kristenlivet vårt. Bønn og bibel, gudstjenesteliv og disippelliv i etterfølgelse av Jesus offentlig og i hjemmene, har vært grunnstener som generasjoner av troende har holdt urokkelig fast ved. Det er «Time Well Spent» og et grunnlag som holder i møte med hvilken utvikling som enn måtte komme!

Anne Christiansen

Bla til toppen