Du leser nå
«Sauene kjenner min røst»

«Sauene kjenner min røst»

Å HØRE GUDS STEMME

Har du noen gang vært frustrert over at du ikke hører Guds stemme eller kjenner Hans vilje? Finnes ropet «Gud, hva er Din vilje?» i ditt indre? For mange av oss er det ingenting heller vi ønsker å vite.

 

I mange år tenkte jeg at de få kristne, som hadde knekt koden når det gjelder å høre Gud tale, måtte være universets lykkeligste mennesker! Tenk å kunne kjenne Herrens vilje og høre Hans stemme – det må være det største privilegiet en troende kan oppleve! Dessverre var ikke dette noe som jeg selv hadde opplevd, – jeg var faktisk usikker på om jeg i det hele tatt oppfattet når Herren talte. Jeg tenkte dermed at jeg var overlatt til å etter beste evne ta beslutninger og veivalg på egenhånd.

Bibelen er soleklar på at et av dine mange privilegier som Guds barn er at du kan få oppleve hvordan din himmelske Far taler til deg! Hans Ånds ledelse er for alle hans barn! (Les Jesaja 30:21, Jeremia 33:3, Johannes 10:3, 14, 16:3 og Romerbrevet 8:14). Akkurat som alle andre sannheter i Guds Ord er dette noe du trenger å omfavne i ditt hjerte og ta imot i tro! Herren ønsker å gi deg en ny forventning om at din hverdag kan være fylt av at du hører Guds stemme og lar deg lede av ham.

SANNHET #1
Gud taler til oss, men det er ikke alltid vi forstår det
  


I 1. Samuelsbok kapittel 3 leser vi om når Samuel, Israels første profet, for første gang fikk høre Guds stemme når han lå og sov i templet. At Samuel lå og sov i templet vitner om at han, i sitt hjerte, hadde et grunnleggende ønske om å holde seg til Herren og gjøre Hans vilje. Om du leser hele kapittelet ser du en interessant ting: Gud talte til Samuel, og Samuel hørte Guds stemme, men Samuel forstoikke at det var Herren som talte! Samuel trodde i stedet at det var stemmen til et annet menneske han hørte. Når til slutt Samuel, gjennom Eli, forsto at det var Herren som talte, åpnet en ny verden seg for ham, og han opplevde hvordan Herren stadig kom til ham med nye åpenbaringer og tiltaler.

Akkurat slik som det var med Samuel kan det være for deg og meg. Det kan ta tid og lære seg å kjenne Guds stemme. Våg å tro på, å gå på og til slutt prøv det du tror kan være Den Hellige Ånds indre veiledning, så kommer du etter hvert til å få flere erfaringer som gjør deg trygg på Guds personlige ledelse.


SANNHET #2
Den Hellige Ånd som bor i deg hjelper deg med å høre Guds stemme


Som troende har vi fått et herlig, skarpt og velfungerende instrument som gjør at vi faktisk alle kan høre Guds stemme! Den Hellige Ånd bor i deg og vitner om hva som er Guds vilje.

«Men som det står skrevet: Det intet øye så og intet øre hørte, det som ikke kom opp i noe menneskehjerte, det som Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham, det har Gud åpenbart for oss ved sin Ånd. For Ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. Hvem andre enn menneskets egen ånd vet hva som bor i et menneske? Slik vet heller ingen annen enn Guds Ånd hva som bor i Gud. Vi har ikke fått verdens ånd, men den Ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss.» 1. Korinterbrev 2:9-12


Gud har latt sin egen Ånd få bo i deg for at du skal vite hva som finnes hos Ham og hva Han har gitt deg! Sagt med andre ord – de åndelige virkeligheter du lengter etter å få oppleve, som å høre Guds stemme og få Hans råd, visdom og ledelse, finnes tilgjengelig for deg gjennom den Hellige Ånd som bor i deg!


Gjennom hele Apostlenes gjerninger ser vi hvordan de troende levde sine liv i et nært samspill med Den Hellige Ånd – og gjennom det jente Guds vilje. Derfor leser vi blant annet at Den Hellige Ånd «hindret dem» (16:6), «gav dem ikke lov» (16:6), «talte til dem» (4:25, 13:2), «vitnet» om framtiden» (20:23) osv. Det samme kan du og jeg få oppleve i dag! Den Hellige Ånd som bor i deg vil lede deg, tale til deg og åpenbare Guds vilje for deg.

SANNHET  #3
Gud taler til oss alle på ulike måter


Men hvordan taler Herren til oss? Jesus selv sa, da Han snakket om seg selv som den gode hyrde, at Hans sauer skulle høre og kjenne igjen Hans stemme (Johannes 10:4, 14). Listen kan gjøres veldig lang, men la oss begrense oss til fire måter som vi hører Herrens røst på:

1)
Man opplever Guds ledelse og stemme gjennom en «indre visshet» og fylles opp av en overbevisning om hva som er Guds vilje. Det finnes et sterkt indre vitnesbyrd, uten at det har kommet et himmelsk syn eller en hørbar stemme fra himmelen, og man bare vet at Herren har talt. Denne indre overbevisning er ikke et resultat av en lang, logisk tankeprosess, men vissheten kommer som en direkte og intuitiv tanke. Selvsagt alltid i enhet med, og aldri i motsetning til, hva som står i Guds Ord.

Romerne 8:16 «Ånden selv vitner i vår Ånd …»


1. Korinterbrev 2:12 «Vi har fått … den Ånd som er fra Gud … for at vi skal vite hva vi har fått fra Gud.»

2)
Man «ser» og opplever hvordan Guds tiltale kommer gjennom bilder, drømmer og syner. Det bildet Herren gir, blir en sterk og overnaturlig oppmuntring, som man ved tro må holde fast i, inntil bønnesvaret har kommet og synet blir virkeliggjort.

Joel 3:1 «En gang skal det skje at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal profetere, de gamle skal drømme drømmer og de unge skal se syn.»

Apostlenes gjerninger 16:9 «Om natten hadde Paulus et syn.» 

Habakkuk 2:2-3 «Herren svarte meg: Skriv synet tydelig på tavler så det blir lett å lese! For synet venter på sin fastsatte tid, det vitner om enden, og det lyver ikke. Om det drøyer, så bare vent!»

3)
Man «hører» Gud tale i form av faktiske ord i en indre eller ytre hørbar stemme. Disse ordene som kan gjengis blir et sterkt vitnesbyrd på Guds tiltale å holde fast ved uansett hvordan situasjonen ser ut. I Bibelen ser vi flere eksempler på personer som opplevde at Guds tiltale kom til dem gjennom ord.

Jesaja 30:21 «… og dine ører skal høre dette ordet bak deg: «Dette er veien, gå på den!» når du vil til høyre eller til venstre.»

Jeremia 33:3 «Rop på meg, så vil jeg svare deg og fortelle deg store, ufattelige ting som du ikke kjenner til.»


1. Samuel 3:10 «Da kom Herren, stilte seg foran ham og ropte som før.»

4)
Gud komuniserer gjennom «følelser», og det finnes en dyp evne til å oppleve Guds følelse i ulike situasjoner for å ta det videre i bønn.

Johannes 11:33 «Da Jesus så at både hun og alle jødene som fulgte henne, gråt, ble han opprørt og rystet i sitt innerste.»

Lukas 19:41 «Da Jesus kom nærmere og så byen, gråt Han over den

Lukas 10:21 «I samme stund jublet Han (Jesus) i Den Hellige Ånd og sa: Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi Du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små. Ja, Far, for dette var Din gode vilje.»


Som Guds barn er du fullt ut kvalifisert til å høre Hans stemme og lytte til Hans røst. La ditt hjerte favne sannheten og tro på Jesu Ord om at «sauen hører min røst». Herren elsker deg, og han har betalt en høy pris for å la sin Ånd bo i deg slik at du skal kunne høre Hans stemme i ditt indre.

La oss be sammen:

«Herre, jeg takker Deg for at Du er den gode hyrden. Jeg tror at Du taler til meg, og i mitt hjerte setter jeg tro til at jeg kan høre Din stemme. Jeg vil følge Deg, og jeg ønsker å lytte til Deg og lyde deg av hele mitt hjerte. I Jesu navn, amen.”

 

Tekst/ Christina Andersen

Bla til toppen