Et altomfattende evangelium

1. Korinterbrev kapittel 1


Serien gjennom 1. Korinterbrev, kapittel for kapittel, finner du på www.jesuschurch.no
Her tar Anne Christiansen oss gjennom det første kapittelet.

Anne Christiansen
Anne Christiansen
87

Last ned

Bla til toppen