Du leser nå
Opprop til bønn, innvielse, årvåkenhet og “Daniel-faste”

Opprop til bønn, innvielse, årvåkenhet og “Daniel-faste”

Anne Christiansen

Last ned

Vi er inne i viktige dager i landet vårt, og derfor ønsker vi i JesusKvinner å kalle landets jenter og kvinner til en «Daniel-faste»* i 21 dager, fra tirsdag 24. august og til og med valgdagen mandag 13. september!

Kong Olav V uttrykte i en bønnebok i 1989 at Norge var i behov av «en målrettet bønnebevegelse som skulle sørge for at evangeliet forble den bærende kraft i vår nasjon.» Vi vil ta disse ordene med oss inn i det vi står i nettopp nå. Vi opplever en pandemi av global karakter, barn og unge sliter, isolasjon og ensomhet brer om seg, klimaspørsmålene opptar mange, samtidig trenger vi fokus på et samfunnsklima der synspunkt kan drøftes uten at det politisk korrekte er opplest og vedtatt.

Som mødre kjenner vi betydningen av en rolig start med en nyfødt i huset. Helsedirektoratet anbefaler amming i ett år, eller mer. Dagens foreldrepermisjon, der minst en tredel av permisjonen må gå til barnets far, vanskeliggjør dette. (Les saken om Ingeborg (26) som tvinges å slutte å amme med dagens permisjonsregler.) Partiene som kjemper om regjeringsmakt har svært ulikt syn på barns oppvekstsvilkår. Barnet trenger rettsvern med hensyn til dets beste helt fra unnfangelsen.

Slik kan vi fortsette og nevne ulike områder. Vi har svært mye å være takknemlige for i Norge, samtidig som utfordringer må møtes med tro og handlingskraft. 

I høstens valg er det viktig at vi løfter blikket og stemmer strategisk. Vi har i dag en sterk representasjon av kristne i toppolitikken. Dette er til stor velsignelse for landet vårt, og ikke noe vi kan ta lett på. Vi må be om at dette får fortsette! 

Vi håper at så mange som mulig vil stå sammen i bønn disse 21 dagene. I løpet av perioden vil vi sende ut bønner vi kan samle oss om, der vi vil fokusere på tre hovedområder: Ytrings- og trosfrihet, barns oppvekstsvilkår og lederskapet i landet, slik Guds Ord med all tydelighet oppfordrer oss til å be for: 

Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt. Dette er godt og noe Gud, vår frelser, gleder seg over, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. (1. Timoteus 2:1-4)

*Hvorfor kaller vi det en «Daniel-faste»?
I Daniels bok står det at Daniel spiste enkel, grønnsaksbasert mat, og at han fastet i 21 dager. En slik «Daniel-faste» kan gjennomføres på ulike måter. Man kan spise enklere, avstå fra søtsaker eller faste fra andre ting som opptar ens tid, for å være mer fokusert i bønn til Gud. Enhver må innrette seg slik man finner det rett, det viktigste er at vi står sammen i bønn!
Bla til toppen