Du leser nå
Tros- og ytringsfrihet på prøve

Tros- og ytringsfrihet på prøve

I Finland står Päivi Räsänen, tidligere statsråd og sittende riksdagsmedlem, på tiltalebenken for hatkriminalitet etter å offentlig ha delt Bibelens syn på samkjønnet samliv. Men egentlig er det ikke Päivi Räsänen som er tiltalt, det er Gud og hans Ord. Rettssaken starter 24. januar 2022.

Tros- og ytringsfrihet er hjørnesteiner i ethvert demokrati, men stadig oftere ser vi at disse verdiene settes på prøve. Det skjer ikke bare langt borte fra Norges grenser, men også i våre nærmeste naboland.

Noe enhver kan stille seg bak
I Finland er Päivi Räsänen av påtalemyndigheten tiltalt på tre punkter for å ha talt og skrevet nedsettende om homofile. Det første punktet gjelder et hefte med tittelen «Han skapte dem til mann og kvinne», som hun var med på å utgi i 2004. Det andre er et bilde av et avsnitt fra Romerbrevet som hun la ut på sine sosiale medier i 2019 etter at kirken deltok i Helsinki pride. Det siste tiltalepunktet er et utsagn hun hadde i et radioprogram.
I august overrakte Bjarte Ystebø, på vegne av Oslo Symposium, Kåre Kristiansens minnepris til Päivi Räsänen. Han har satt seg godt inn i hennes sak og var klar i sin tale: «Det er ingenting vår venn har sagt som ikke enhver kristen kan stille seg bak. (…) Hun blir rettsforfulgt for noe hvem som helst av oss kunne sagt eller gjort».

Står fast uansett konsekvenser
Hendelsene de siste par årene har kommet svært overraskende på Päivi Räsänen. Anklagene mot henne startet sommeren 2019, og hun har nå vært gjennom timelange politiavhør. Siden mange av spørsmålene dreier seg om Bibelen og tolkningen av den, har den ligget på bordet ved siden av henne i hvert politiavhør. Hun har blitt spurt om både budskapet i Romerbrevet, om skapelsesberetningen og om betydningen av ordet synd.
Hun har fått tilbud om å trekke tilbake sine uttalelser, og slette innleggene på sosiale medier, men har gjort det klart at det kommer hun ikke til å gjøre. Hun vil stå på Bibelens lære uansett hva konsekvensene vil bli.
Nå stilles hun for retten, og sannsynligvis blir det en serie av rettssaker. Dersom internasjonalt forankrede menneskerettigheter og grunnlovens krav til trosfrihet legges til grunn, vil hun bli frikjent. I motsatt fall risikerer hun en bot eller fengselsstraff på opp til to år. Hun er villig til å anke saken til internasjonalt nivå.

Problematisk definisjon av sannhet
Päivi Räsänen frykter ikke selv å bli straffet, men ser alvorlig på at den massive motstanden mot tradisjonelle, kristne holdninger fører til at stadig flere bibeltroende kristne driver selv-sensur. Samtidig skjer heldigvis også det motsatte: Gjennom hennes sak har mange, både i Finland og internasjonalt, fått en oppvåkning når det gjelder å forsvare tros- og ytringsfrihet. Blant annet samlet over tusen mennesker seg i juli foran den finske riksdagen. Der løftet de hver sin bibel for å vise sin fulle støtte til å fritt kunne stå fast på Guds Ord.
Päivi Räsänen synes det er problematisk at hver enkelts indre opplevelse i våre dager har blitt en indikator på sannhet og virkelighet, og at det ikke lenger skal være lov å ha Guds Ord som rettesnor i livet. Det kristne menneskesynet, som gir hvert enkelt menneske en unik verdi og rett til liv, finner vi allerede på Bibelens første sider. Der står det også beskrevet at Gud formet mennesket i sitt bilde, at vi er skapt til mann og kvinne og at han fra begynnelsen la til grunn ordningen med ekteskap.

Alle er syndere som trenger frelse
Det at vi mennesker verken vil høre om eller innrømme at vi er syndere, er i følge Päivi Räsänen det største «markedsføringsproblemet» vi kristne har, og gjennom all publisitet hun har fått på grunn av rettssaken som er under oppseiling mot henne, har hun igjen og igjen løftet fram evangeliet, der hun understreker at alle mennesker er syndere som trenger frelse. Gjennom sin død og oppstandelse tok Jesus all vår synd på seg, og gjennom det han gjorde på korset tilbyr han oss en fantastisk byttehandel.
Evangeliet, budskapet om Jesus Kristus, kan forvandle livene til både enkeltindivider, samfunn og hele nasjoner. Det har troende både i dag og til alle tider vært villige til å stå opp for, om så med livet som innsats.
Den kristne kirke har alltid måttet være villig til å leve motstrøms. Det å følge sannheten medfører som regel en pris når de verdier Guds Ord løfter opp er på kollisjonskurs med samfunnets generelle oppfatninger, meninger og noen ganger også lover. Vår tid utfordrer oss til å forplikte oss på Guds Ord.

Tekst/ JK-redaksjonen
Foto/ Tor-Bjørn Nordgaard/ Enis Uzunov, Oslo Symposium

Bla til toppen