Du leser nå
Nådens og bønnens Ånd

Nådens og bønnens Ånd

Anne Christiansen

Last ned

NÅDENS OG BØNNENS ÅND
av Anne Christiansen

I Sakarja 12:10 kan vi lese om at Gud skal utøse nådens og bønnens Ånd. Med andre ord finnes det en nåde og en kraft som hjelper oss å be.

Midt i denne veldig
spesielle tiden som vi lever i, ser vi at det overalt på kloden reises opp initiativ til bønn. Det er som om Gud vekker opp sin menighet til å be og søke Ham. Det vil føre til en stor innhøstning. 

Uavhengig av hvilke tider
som venter oss, vet vi at det er på Guds agenda at evangeliet om riket skal bli forkynt i hele verden, som et vitnesbyrd for alle folkeslag. Midt i mørket vil Gud åpenbare sitt hjerte, sitt lys og sin herlighet.

Bla til toppen