Du leser nå
Gå med Gud

Gå med Gud

Anne Christiansen

Last ned

GÅ MED GUD
av Anne Christiansen

På denne siste dagen i 2023 sender vi ut et budskap som Anne Christiansen talte i formiddag under nyttårsfestivalen Kingdom Come. Karen Louise Christiansen oversetter til norsk. Tittelen på talen er Gå med Gud

Helt fra begynnelsen var Guds plan at mennesket skulle ha fellesskap med Ham. 

I det nye året som vi nå går inn i, kan vi, med Den Hellige Ånds hjelp, få gå tettere sammen med Gud enn vi noen gang tidligere har gjort. 

Gud reiser opp kvinner og menn som tenker, snakker og lever på en annen måte enn verden rundt. Han kaller oss til å se bort fra vårt eget og isteden fokusere på Hans planer og hensikter.

For en velsignelse å få gå inn i et nytt år i vissheten om at vi får kjenne Gud, gå med Ham og tro på at Han er med oss! 

Bla til toppen