Du leser nå
Hele livet som en gudstjeneste

Hele livet som en gudstjeneste

Anne Christiansen

Last ned

HELE LIVET SOM EN GUDSTJENESTE
av Anne Christiansen

Det er godt og nødvendig å bli minnet på at både vi selv, og alt livet vårt inneholder, er helliget Herren. 

Vårt perspektiv blir raskt endret når vi innser at gudstjeneste ikke bare er noe vi går til på søndager, men noe vi lever hver dag. Gjennom Den Hellige Ånd transporterer vi Guds nærvær overalt der vi er og beveger oss. I vårt hjem, på vår arbeidsplass og i vårt nabolag, på bussen og i butikkene der vi går ut og inn. 

Ordet hellig kan oversettes med å være satt til side. Vi er satt til side for å ha fellesskap med Gud og for å tjene Hans hensikter. Hver dag – hele livet. 

Bla til toppen