Du leser nå
En målrettet bønnebevegelse!

En målrettet bønnebevegelse!

Vis Galleri

Flere steder i landet dannes det nå grupper av jenter og kvinner som kommer sammen for å be for landet vårt og verden. Noen treffes fysisk, mens andre ber sammen på Zoom, FaceTime eller telefon. Mange ber sammen tidlig på morgenen, mens andre har satt av en annen fast tid i løpet av dagen.

JesusKvinner ønsker å være et forbilde i bønn og initierer et opprop til bønn for vår verden. Under ser du de syv punktene som vi ønsker å løfte frem i bønn hver eneste dag der vi samles rundt om i landet:

Bla til toppen