Du leser nå
Fra min bønnedagbok

Fra min bønnedagbok

Slik bruker jeg min bønnedagbok


Helt foran i min bønnedagbok har jeg skrevet: «Til Tanja fra Gud, og til Gud fra Tanja». Relasjonen jeg har med Gud er levende og i stadig utvikling. Journalføringen av livet med Jesus blir som byggestener i denne veksten og en spennende reise med Mesteren som aldri tar slutt. 

Jeg trenger regelmessig næring til mitt trosliv og tid med Gud i lovsang, bønn og Bibelen. I denne tiden snakker Den Hellige Ånd til meg, og jeg ber ut det som er på mitt hjerte.

I 2018 anskaffet jeg min første bønnejournal etter at jeg la merke til at jeg glemte flere av de viktige ordene jeg hadde fått og bedt ut. Jeg bestemte meg da for å skrive ned og dokumentere fra tiden min med Gud, slik at jeg kunne gå tilbake og påminne meg selv, holde fast ved og hente styrke fra det Gud hadde gitt meg og de bønnene jeg hadde bedt. Ved siden av Bibelen, har bønnejournalen blitt et av mine viktigste verktøy i livet med Jesus.

Min bønnejournal er ganske enkelt en notatbok med bibelvers på hver side. Her noterer jeg ned Guds løfter fra min daglige bibellesning. Disse løftene gir styrke og liv i overflod, slik han har lovet oss i Johannes 10:10. Noen dager er notatene mine korte, andre dager lengre. Jeg skriver stort sett daglig, og om jeg skulle ha dager med travelhet, uten notater, skriver jeg ned datoen og at jeg var for travel til å lytte til Mesteren. Det gjør noe med meg når jeg kjenner på en ansvarlighet i min livsnødvendige relasjon med Jesus. 

Jeg bruker også journalen min til å studere ulike temaer. Noen måneder leser jeg regelmessig gjennom ulike bøker i Bibelen. Andre måneder studerer jeg ulike tema jeg vil fordype meg i. På de siste hundre sidene i boken gjør jeg notater fra møter og konferanser.


I Efeserbrevet 3.20 står det: «Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår …». Dette er et ord som gir tro og forventning når jeg legger mine daglige bønneemner frem for Gud.

Fremst i journalen har jeg skrevet en bønneliste med navn og viktige ting i en bestemt rekkefølge. Dette er de menneskene og det jeg regelmessig ber for. Familien kommer først, så slekten for øvrig. Etter det kommer kirken min, pastor/prest og lederskap. I tillegg kommer noe jeg er engasjert i. For deg kan det kanskje være barne- eller ungdomsarbeid, lovsang, misjon, en tjeneste eller en praktisk oppgave. Deretter kommer arbeidsplass, venner, kollegaer, naboer osv, i tillegg til kongehus, statsminister, storting og regjering. Jeg avslutter med å be om vekkelse i min familie, i min kirke, i min by, som er Bergen, og i Norge. 

Jeg legger ofte hånden på alle navnene og emnene jeg har skrevet opp, og ber på norsk eller i tunger for hver enkelt. Den Hellige Ånd hjelper meg, og det er lett å be.

Tiden jeg bruker på dette varierer fra noen minutter, som ofte er veldig effektivt, til lengre tid andre dager. Når jeg er travel, ja, da legger jeg bare hånden på arket i bønnejournalen, der alle navnene er skrevet opp, og ber: «Herre, legg din hånd på disse og ha din vei i deres liv ved din Ånd, i Jesu Kristi navn.»

Bønnelisten hjelper meg til ansvarlighet, slik at jeg, ved å be, forvalter et oppdrag i kjærlighet og respekt for de menneskene som er meg betrodd.

Jeg vil utfordre deg til å skaffe din egen bønnejournal og begynne å journalføre ditt liv med Jesus. Skriv ned bibelord som treffer deg og det som rører ved deg. Noter opplevelser du har med Gud og lag deg en bønneliste. Jeg er sikker på at du vil se frukt både i ditt liv og i livene til dem rundt deg. Etterhvert kan du krysse av når bønnesvar er kommet. 


I Jeremia 33:3 står det: «Rop på meg, så vil jeg svare deg og fortelle deg store, ufattelige ting som du ikke kjenner til.»

Tanja Rønhovde

Bla til toppen