Du leser nå
Don’t mess with our kids!

Don’t mess with our kids!

Om du var på JK 2024 i mars, da så du kanskje dette klippet der Erin Lee fra Colorado, USA, delte historien om hvordan hennes 12 år gamle datter ble utsatt for sterk indoktrinering av trans- og kjønnsideologi på en klubb etter skoletid. Erin, som på det tidspunktet var det hun selv kaller en “sovende kristen,” bråvåknet og innså alvoret! Nå mønstrer hun og flere én million kvinner til å samles kommende oktober! I tillegg er det blitt startet bønnegrupper og nettverk over hele USA, med fokus på bønn og faste for den unge generasjonen og det de møter i skolesystemet og ellers i samfunnet.

Hør hennes historie i klippet under om hvorfor vi som foreldre må ta et standpunkt og si nei til det som våre barn utsettes for i denne tiden.

Les også mer om selve arbeidet og den store mønstringen i oktober på www.dontmesswithourkids.us og www.amillionwomen.org

Du vil også kunne følge de på Istagram under #dontmesswithourkids og på Facebook!

Bla til toppen