Gjøvik / Lillehammer

JK-Gjøvik/Lillehammer er et tverrkirkelig fellesskap for kvinner i distriktet vårt. Vi samles for å inspirere, oppmuntre og dele troen på Jesus. Vi ønsker å invitere flere inn i fellesskapet.

Vi samles vekselsvis på Gjøvik og Lillehammer

Kontaktperson er Anita Haug, telefonnummer 415 75 208.