Sotra

Velkommen til JesusKvinner Sotra!

Alle møtene er i Fjell kyrkje.

Kontakt gjerne Torgunn Yndestad Ree på torgunn.ree@gmail.com dersom du har spørsmål.