Oversettelse / translation

I alle møter under JK NORDISK 2018 vil det bli mulig å få oversettelse til engelsk.
Dersom du ønsker oversettelse til spansk, tilbyr vi det under de fleste av møtene på “Spor 2”.
Under deler av konferansen har vi også oversettelse til persisk.

Kontakt oss gjerne på info@jesuskvinner.no eller på 22472046 dersom du har spørsmål tilknyttet oversettelse.

Utstyr for oversettelse er å finne bakerst i salen.

////

All of the sessions at JK NORDISK 2018 will be translated to English.
Most of the sessions will be translated to Spanish on “Spor 2” (channel 2). 

Some of the sessions will be translated to Persian. 

Contact us at info@jesuskvinner.no or at (+47)22472046 if you have questions about translation. 

Translation headsets will be in the back of the church.