BLI PARTNER!

Du er invitert!

Det er mulig å forandre trender og å skrive historie. Vi vet at de første kristnes bønner, deres vilje til å sette andres behov foran sine egne, deres etterfølgelse og enkle trofasthet mot Jesus Kristus, førte til at Guds rike utbredte seg. I dag er det vår tur. Jesus har en utfordring til verdens kvinner; at vi sammen skal ta ansvar for å skape møteplasser og handlingsrom for Jesus.
Gjennom at vi gir et fast beløp hver måned, kan vi bygge JesusKvinners arbeid her hjemme, samtidig som vi strekker oss ut og støtter kvinner også utenfor vårt eget land. Fondet, som opprinnelig var opprettet for at konferansene våre skulle være gratis, er nå gjort om til et misjonsfond. En håndsrekning mellom søstre på ulike kontinent.