Ånd og hånd

kr 249,00

Hans Nielsen Hauges etikk for liv og virke

Hans Nielsen Hauge er ifølge historiker Karsten Alnæs en av de mest betydningsfulle personlighet er i norsk historie. Den etiske kjernen i hans tenkning utkrystalliserer seg i brorskapstanken, tjenesteoppdraget, forvalteransvaret og likeverdstanken. I denne boken kan du lese om hvem Hauge var og om hans etikk. Du får også en rekke eksempler på hvor relevant denne tenkningen er i dag – i liv og virke.

I denne 2. utgaven bidrar flere dyktige forskere med aktuelle problemstillinger i lys av Hans Nielsen Hauges etikk: Filosof Henrik Syse, professor Guttorm Fløistad, forsker Linda Helén Haukland, førsteamanuensis Per Ingvar Haukeland og rådgiver Jørn Bue Olsen. Har litteraturliste.

«Hauges etikk anerkjenner menneskets skapertrang og den motivasjonen som ligger i å utgjøre en forskjell for seg selv og samfunnet rundt.»
Henrik Syse, filosof, forfatter og seniorforsker ved PRIO

Ingen tilgjengelig