Drikk dypt av Ånden

kr 199,00

Den hellig ånds nærvær og gaver i den kristnes personlige liv.

Denne boken er et studium av Den Hellige Ånd. Brennpunktet i boken er undervisningen om Ånden i Jesu liv. Forfatteren viser hvordan Åndens nærvær og kraft i Jesu liv er et forbilde for det kristne livet. Boken har bibelhenvisninger.

Forfatter: Peter Halldorf
Forlag: Lunde

7 tilgjengelige