Full overgivelse

kr 199,00

Kristus – vårt liv 

«La ikke et øyeblikk av mitt liv holdes utenfor lyset, kjærligheten og gleden i Guds nærvær. Og ikke et øyeblikk uten full overgivelse av mitt liv. La meg være et redskap for ham som han kan fylle med sin Ånd og sin kjærlighet.»
– Andrew Murray

Andrew Murray (1828 –1917) var velkjent for sin styrke som forkynner. Han var pastor, evan­gelist, konferanse taler, misjonær, statsmann og skolemann. Bøkene fløt fra hans penn og ble ivrig lest i den engelsk­ talende verden, og talene gjorde et uutslettelig inntrykk. Utallige utgaver av Full overgivelse har vært nødvendig for å etterkomme etterspørselen, og med denne blir nok en genera­sjon utfordret til å leve sitt liv i full overgivelse til Herren.

Forfatter: Andrew Murray
Forlag: Ventura

Ingen tilgjengelig

Beskrivelse

Full overgivelse til Gud ble Murrays livstema. Han skrev mer enn 200 bøker og tekster gjen­nom en lang og tro tjeneste, og fikk bety svært mye for generasjoner av mennesker over hele verden. Tjenesten bar preg av den indre nåde som Murray oppleve gjennom en dyp over­givelse til Kristus. «Aldri før har det vært et større behov for å overgi hele vårt liv – ånd, sjel og kropp – til Herren.  Derfor kommer denne boken i absolutt rette tid.»
– Bjørn Olav Hansen