Gå og fortell!

kr 229,00

En håndbok i personlig vitnetjeneste

Gå og fortell! er en bok til å få frimodighet av. Oddvar Søvik deler av egne erfaringer, men aller mest lar han Det nye testamentet vise oss hvor livsnært og aktuelt evangeliet er. De vanskelige spørsmålene hopper han ikke over. Praktisk og enkelt viser han oss veien til den gode trossamtale. Vi har god bruk for denne boken. Den gir ny tro på at det nytter. Og ikke å forglemme: Rett som det er støter vi på forfatterens velkjente strek, som enkelt og humoristisk illustrerer viktige poenger.

– Svein Granerud
Forfatter: Oddvar Søvik
Forlag: Hermon

1 tilgjengelige