How to be ungdomsleder?

kr 299,00

Denne boken er resultatet av en drøm – drømmen om å produsere en håndbok for ungdomsledere – som ikke bare er en teoretisk bok, men en praktisk og anvendelig bok som kan være til hjelp for ungdomsledere i små og store menigheter i deres daglige arbeid. 
 
Boken samler ungdomsarbeidets tusen tråder, og tvinner dem sammen i en sterk tråd. Den er kanskje ikke rød, men følger du den, så kan vi love at du kommer nærmere målet om et Jesus-sentrert og stadig voksende ungdomsarbeid. Vår drøm er at boken skal være en ressurs for ungdomsledere både i og utenfor Pinsebevegelsen.
 
Boken tar for seg et bredt spekter av temaer som for eksempel:
– Hvordan sette ord på en arbeidstegning for sitt eget liv og menighetens arbeid? 
– Hvordan lykkes med smågruppearbeid, ledersamlinger, ungdomsmøter, leire, økonomistyring osv?
– Hvordan spille på lag med menighetsledelsen så man bygger «hele menigheten»?
– Hvordan gjøre sjelesorgsamtaler og hjelpe ungdommer gjennom kriser?
– Hvordan forholde seg til ansettelse, arbeidsvilkår, osv.?
 
David Hasseløy har 15 års erfaring med ungdomsarbeid, og har reist land og strand rundt for å undervise ledere og ungdommer i menigheter. Han har også tidligere jobbet i PBU (Pinsevennenes barne- og ungdomsutvalg), med ansvar for konfirmasjonskonseptet Tentro.

2 tilgjengelige