Når troen setter spor

kr 199,00

Hjelp til å arbeide med din troshistorie

Hva er egentlig troshistorie? Hvordan formidler jeg den, og hva skal med?

Troshistorie er det kristne svaret til det verdensvide fenomenet – narrativ livstolkning. Å formulere vår egen historie kan være svært frigjørende. Forsker Gry Stålsett snakker om «the power of telling». Forfatteren kaller dette for det nye vitnesbyrdet. Troshistorie er et begrep som stadig brer om seg i norske menigheter. Det brukes både i ledersammenhenger og i grupper av ulike slag.

– Jeg har vært borte i en rekke konsepter gjennom årene med det mål å hjelpe troens folk med vekst og helbredelse, men det er ingen som bedre åpner opp for et dypere, ærligere og mer nådefullt kristent fellesskap enn når man i en ledergruppe eller i et husfellesskap deler sin troshistorie med hverandre, skriver forfatteren.

Jens-Petter Jørgensen var den første som brakte troshistoriekonseptet til Norge. Selv ble han eksponert for det som student ved det kjente Fuller-seminaret i California på midten av 80-tallet. Han har i nesten 20 år undervist studentene ved Ansgar teologiske høyskole i Kristiansand i emnet og holdt utallige kurs både i Norge og Danmark.

7 tilgjengelige

Beskrivelse

«Endelig blir det gode verktøyet om hvordan vi kan skrive og dele vår troshistorie tilgjengelig for oss alle. I 2001 inviterte jeg Jens Petter Jørgensen til å være sammen med oss i staben i Filadelfia Oslo for å lede oss igjennom arbeidet med å utforske vår personlige troshistorie og dele den med hverandre. Dagene på Lia Gård ble skjellsettende for oss. Utforskingen av troshistorien åpnet nye muligheter til å bli bedre kjent med oss selv og hverandre på et dypere plan. Siden den gangen har vi regelmessig brukt dette verktøyet i våre lederteam og smågrupper. Er det noe rart at jeg anbefaler denne boken på det varmeste?»
Egil Svartdahl, TV-pastor og forfatter