Skapelse og/eller evolusjon

kr 299,00

Ble jorden skapt på seks dager eller i løpet av millioner av år? Har Adam levd eller er han bare en mytisk figur oppfunnet av jødiske prester? Har livet utviklet seg fra encellede organismer til avanserte skapninger som aper og mennesker, eller er dyrene skapt «hvert etter sitt slag? 

I denne boken gir forfatterne veloverveide svar på disse og mange flere spørsmål. Men ikke nok med det: Forfatterne viser også ut fra Bibelen at spørsmålene langt fra er perifere i forhold til kristen tro og tenkning. Det får konsekvenser for hele teologien hva man tenker og tror om disse spørsmålene. Derfor er boken en «must read» for alle troende og tenkende mennesker.

1 tilgjengelige

Beskrivelse

«Denne boka kaster ljos over fordommane som altfor lenge har blokkert fornuftig veging av livets opphav og naturhistoria. Forfattarane har inntatt eit åpent og ærleg kristent synspunkt, utan å vri på Bibelen for å tilfredsstille politisk korrekte meiningar. Den enkle måten dei jamstiller Bibelen og forskningsresultat på, vil være lett forståeleg for dei som ikkje er spesialistar. Det vert likevel gitt grundige svar på mange tekniske spørsmål. Overraskande å finne ei slik lettlesen bok om eit så viktig tema.»
– Peter Klevberg, B.S., P.E., geoteknisk ingeniør – hydrogeolog